AVTOMATSKA TEHTNICA ZA TEHTANJE NA TRANSPORTNEM TRAKU TT-MM 890

Tehtnica na transportnem trakuTračna tehtnica je namenjena merjenju količine pretečenega materiala po transportnem traku. Tehtnica nam prikazuje trenutni pretok materiala na tehtnici, ki je izražen v t/h pri večjih pretokih ali kg/h, kadar gre za manjše pretoke. Razen trenutnega pretoka na tehtnici nam tehtnica izračunava tudi količino pretečenega materiala , izraženo v t ali kg, kadar gre za nizke količine oz. nizek pretok materiala. Tehtnica omogoča tehtanje materiala v industriji, kjer drugačne oblike tehtanja niso izvedljive iz tehničnih razlogov (premogovništvo, skladišča razsutega tovora, kamnolomi itd.). S pomočjo izhodov iz tehtnice pa je možna tudi regulacija oz. krmiljenje raznih dozatorjev, frekvenčnih regulatorjev motorja ipd.Tračno tehtnico sestavljajo trije osnovni sklopi:
-          merilna naprava DK890
-          merilec hitrosti IRD5810
-          merilni most (sprejemnik bremena)

Tehtnica je namenjena merjenju količine pretečenega materiala preko transportnega traku v industriji oz. panogah, kjer drugačne oblike tehtanja tehnično niso izvedljive. Tukaj mislimo predvsem premogovništvo, razna skladišča razsutih tovorov vseh vrst, kamnolomi, odlagališča raznih odpadkov ipd. Glede na zahteve  naročnika  ločimo t.i. zakonska merila  in merila v tehnološkem procesu. Opisana tehtnica s primernimi  rešitvami  zadostuje zahtevam tako v enem kot v drugem segmentu. Osnovna oznaka tehtnice jeTT-MM890. Razen osnovne oznake pa ima indikator lahko še priponke , ki določajo njegovo konfiguracijo in sicer:
   DIGITALNI VHODI-IZHODI, RS232 VMESNIK, RS485 VMESNIK, PROFIBUS VMESNIK, ETHERNET VMESNIK, TOKOVNI ANALOGNI IZHOD ...

 

Spremljanje trenutnih vrednosti pretoka in pretečenega materiala na oddaljenem mestu (PC računalniku ...)

Tracna Tehtnice Spremljanje meritev na pc

 

Spremljanje delovanja z shranjevanjem časovnih okvirjev meritev v bazo, ter naknadno obdelavo podatkov.

 

Utež d.o.o.